Phần mềm kế toán Việt Nam

Mức phạt khi bán hàng hóa, dịch vụ không lập hóa đơn

Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ ; Chậm xuất hóa đơn GTGT; Lập hóa đơn không đúng thời điểm, …đây đều là những sai phạm liên quan đến hóa đơn mà hầu hết các doanh nghiệp mắc phải. Trong những trường hợp đó, doanh nghiệp sẽ bị phạt như thế nào? Mức phạt là bao nhiêu? Bài viết dưới đây, Phần mềm kế toán TONY xin chia sẻ quy định về mức phạt trong việc lập hóa đơn trong các trường hợp trên.
I. Mức phạt chậm xuất hóa đơn (Lập hóa đơn không đúng thời điểm):

Mức phạt khi bán hàng hóa, dịch vụ không lập hóa đơn

Mức phạt khi bán hàng hóa, dịch vụ không lập hóa đơn

Theo điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 quy định:
“ 3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm.
a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.”
Ví dụ: Công ty T giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2015 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty), nhưng đến ngày 03/3/2015 Công ty mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hóa đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2015 nên Công ty bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).
“a.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.
b) Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế;
b.1) Phạt cảnh cáo nếu ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng với ngày ghi trên hóa đơn.”
Ví dụ: Công ty N mua hóa đơn do Cục thuế B đặt in vào ngày 01/4/2015 nhưng khi lập hóa đơn để giao cho khách hàng Công ty N lại ghi ngày trên hóa đơn là ngày 28/3/2015. Công ty N đã kê khai, nộp thuế đối với hóa đơn đã lập nêu trên vào kỳ khai thuế tháng 3/2015 thì Công ty N bị xử phạt cảnh cáo.
“b.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác ghi ngày trên hóa đơn đã lập trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế.
c) Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê;”
II. Mức phạt không lập hóa đơn khi bán hàng:
Theo điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 quy định:
“4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
b) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.”
Ngoài ra nếu cơ quan thuế có quyết định là DN bạn trốn thuế thì sẽ bị sử phạt như sau:
Theo điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định:
“Điều 13. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế
Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luật bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận như sau:
1. Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:
d) Lập hóa đơn sai về số lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra làm căn cứ kê khai nộp thuế thấp hơn thực tế.
e) Không xuất hóa đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hoá, dịch vụ đã bán và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế.
2. Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần đầu, có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ hai, có một tình tiết giảm nhẹ.
3. Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ ba và có một tình tiết giảm nhẹ.
4. Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà có một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ ba mà không có tình tiết giảm nhẹ.
5. Phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ ba có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm từ lần thứ tư trở đi.”

Tìm hiểu về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt 2016

Từ ngày 1/1/2016, việc khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện theo quy định tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc … Continue reading

Hướng dẫn lựa chọn phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Hàng tồn kho là một yếu tố rất quan trọng trong doanh nghiệp, vì vậy việc hạch toán đúng hàng tồn kho không chỉ giúp cho doanh nghiệp có 1 lượng vật tư, hàng hóa dự trữ đúng mức, không dự trữ nhiều gây ứ đọng vốn, mặt khác không dự trữ quá ít để … Continue reading

Tìm hiểu thời gian phân bổ công cụ dụng cụ theo thông tư mới nhất

Công cụ dụng cụ là gì? Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ vào chi phí hợp lý là bao lâu? Điều kiện để ghi nhận là công cụ dụng cụ là gì?… Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ được xác định theo 2 cách khác nhau: theo chế độ kế toán … Continue reading

Những điều cần biết về chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

I. Điều kiện hưởng Căn cứ: Điều 31, Luật BHXH số 58/2014/QH13 – Đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con – Đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở … Continue reading

Cách xử lý khi công ty mua lại tài sản đã dùng của cá nhân

Trong nhiều trường hợp hiện nay, để tiết kiệm chi phí, công ty thường mua lại một vài tài sản cũ từ các cá nhân ví dụ như ô tô,… Tuy nhiên, để trở thành tài sản của công ty, đưa các chi phí từ tài sản này vào chi phí hợp lý trong tính … Continue reading

Tìm hiểu các loại tài khoản điều chỉnh trong kế toán

Tài khoản điều chỉnh (contra account) là tài khoản có số dư ngược lại với số dư thông thường so với các tài khoản trong nhóm của nó. Bản chất của tài khoản điều chỉnh là nó sẽ làm giảm giá trị của các đối tượng kế toán cụ thể mà nó điều chỉnh. Dựa … Continue reading

Tìm hiểu một số điểm bất cập trong chế độ kế toán hiện hành

Sau hơn 1 năm thực thi, Thông tư 200/2014/ TT- BTC đã phát huy được những ưu điểm vốn có của nó như tính linh hoạt, cởi mở, trao cho DN quyền quyết định nhiều hơn trong tổ chức kế toán. Bên cạnh những ưu điểm thì nó vẫn bộc lộ một số hạn chế … Continue reading

Cách tính và hạch toán khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng

Mua tài sản cố định đã qua sử dụng có còn tính khấu hao không? Nếu có thì tính khấu hao như thế nào? Khấu hao trong bao nhiêu năm? Bài viết dưới đây, phần mềm kế toán TONY sẽ giúp các bạn làm rõ vấn đề này để xác định được nguyên giá và … Continue reading

Tìm hiểu về sửa chữa, nâng cấp TSCĐ và cách hạch toán từng trường hợp cụ thể

I. Phân biệt sửa chữa và nâng cấp tài sản cố định Sửa chữa tài sản cố định là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế, sữa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu … Continue reading