Phần mềm kế toán Việt Nam

Tổng hợp những việc kế toán phải thực hiện hỏa tốc trong tháng 1 năm 2017

Tháng 01.2017, là tháng đầu năm dương lịch, nhưng cũng là tháng cuối năm âm lịch, các Doanh nghiệp đều đang gấp rút công việc để chuẩn bị đón tết Nguyên đán. Kế toán cũng vậy, nhiều bạn háo hức hoàn thiện công việc gấp rút để mong đến ngày nghỉ tết. Nhưng thời điểm tháng 01 hàng năm, cũng là thời điểm mà kế toán có rất nhiều công việc cần phải làm. Trong bài viết này, Phần mềm kế toán TONY sẽ chia sẻ cùng các bạn một vài công việc phải làm trong tháng 01 để các bạn nắm được và thực hiện đầy đủ nhé.
1. Đăng ký thang bảng lương với phòng lao động thương binh xã hội
Ngày 14/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Theo đó, mức lương tối thiểu của các vùng đều tăng nếu như thang bảng lương của bạn đang áp dụng năm 2016 không còn phù hợp, bạn sẽ phải làm lại thang bảng lương và nộp lại cho phòng lao động thương binh xã hội.
2. Xây dựng quy chế lương năm 2017
Nếu như quy chế lương của bạn năm 2016 xây dựng mức lương cơ bản bằng với mức lương tối thiểu vùng, thì đương nhiên năm 2017 bạn sẽ phải xây dựng lại quy chế lương, bởi mức lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng lên theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP.
3. Soạn thảo phụ lục hợp đồng lao động cho năm 2017
Lương của người lao động thay đổi, đồng nghĩa bạn sẽ phải soạn thảo phụ lục hợp đồng điều chỉnh lại mức lương cho người lao động.
4. Soạn thảo quyết định tăng lương cho người lao động năm 2017
Lương của người lao động thay đổi, đồng nghĩa bạn sẽ phải soạn thảo quyết định tăng lương cho người lao động.
5. Làm thủ tục báo tăng mức đóng bảo hiểm
Công ty bạn có tham gia bảo hiểm cho người lao động, nếu mức đóng hiện tại thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2017, bạn sẽ phải làm thủ tục báo tăng mức đóng bảo hiểm cho người lao động.
6. Nộp tờ khai thuế

Tổng hợp những việc kế toán phải thực hiện hỏa tốc trong tháng 1 năm 2017

Tổng hợp những việc kế toán phải thực hiện hỏa tốc trong tháng 1 năm 2017

– Nộp tờ khai thuế tháng 12/2016:
Nếu công ty bạn kê khai thuế theo tháng, bạn nộp tờ khai thuế tháng 12/2016 chậm nhất vào ngày 20/01/2017: Tờ khai thuế GTGT, TNCN, báo cáo sử dụng hóa đơn và các tờ khai khác
– Nộp tờ khai quý 4/2016:
Nếu công ty bạn kê khai thuế theo quý, bạn nộp tờ khai thuế quý 4/2016 chậm nhất vào ngày 30/01/2017: Tờ khai thuế GTGT, TNCN, báo cáo sử dụng hóa đơn và các tờ khai khác
7. Nộp tiền thuế
– Nếu công ty bạn kê khai thuế theo tháng và phát sinh số thuế phải nộp của tháng 12/2016, bạn nộp tiền thuế chậm nhất vào ngày 20/01/2017;
– Nếu công ty bạn kê khai thuế theo quý và phát sinh số thuế phải nộp của quý 4/2016, bạn nộp tiền thuế chậm nhất vào ngày 30/01/2017
– Nộp tiền lệ phí môn bài: Chậm nhất ngày 30/01/2017 nộp tiền lệ phí môn bài cho năm 2017.
– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2016
Theo quy định tại điều 17, Thông tư 151/2014/TT-BTC:
+ Không phải làm và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý, nhưng doanh nghiệp vẫn phải căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh để tạm nộp tiền thuế hàng quý. Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý IV của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.
+ Trước đây do không có quy định cụ thể về phạt đối với số thuế tạm nộp hàng quý, nên các doanh nghiệp thường kê khai số thuế TNDN tạm nộp hàng quý là không phải nộp, sau đó đến cuối năm khi làm quyết toán mới nộp tiền thuế TNDN nhưng giờ đã có quy định rõ ràng. Các bạn lưu ý nhé, cụ thể tính mức phạt như thế nào, xem ở ví dụ dưới nhé:
Ví dụ 1: Đối với kỳ tính thuế năm 2016, Công ty A đã tạm nộp số thuế TNDN là 80 triệu đồng, khi quyết toán năm, số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán là 90 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng.
Như vậy chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quyết toán với số thuế đã tạm nộp trong năm dưới 20% thì doanh nghiệp chỉ phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 10 triệu đồng đó vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định (Sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính).
Trường hợp doanh nghiệp chậm nộp số thuế chênh lệch này thì bị tính tiền chậm nộp theo quy định.
Ví dụ 2: Công ty B có năm tài chính trùng với năm dương lịch. Kỳ tính thuế năm 2016, doanh nghiệp đã tạm nộp thuế TNDN là 80 triệu đồng. Khi quyết toán năm số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán là 110 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng.
20% của số phải nộp theo quyết toán là 110*20% = 22 triệu đồng.
Phần chênh lệch từ 20% trở lên có giá trị là: 30 triệu – 22 triệu = 8 triệu đồng.

Khi đó, Công ty B phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 30 triệu đồng. Đồng thời, Công ty B phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 30 triệu đồng.
Đồng thời, Công ty B tính tiền chậm nộp đối với số thuế chênh lệch từ 20% trở lên (là 8 triệu đồng) tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý IV của doanh nghiệp (từ ngày 31/01/2016) đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số thuế phải nộp theo quyết toán.
Số thuế chênh lệch còn lại (là 30-8=22 triệu đồng) mà doanh nghiệp chậm nộp thì Công ty B tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán (từ ngày 01 tháng 04 năm 2016) đến ngày thực nộp số thuế này.

Tìm hiểu các phương thức thanh toán đối với thương mại quốc tế

Trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, thanh toán là quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của hai bên mua (nhập khẩu) và bán (xuất khẩu). Do vậy, khi đàm phán về phương thức thanh toán, các bên đều luôn có mong muốn lựa chọn phương thức thanh toán có lợi nhất … Continue reading

Tìm hiểu 5 khoản chi tài trợ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

Bài viết hôm nay, Phần mềm kế toán TONY sẽ giới thiệu cho các bạn 5 khoản chi tài trợ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Đó là những khoản chi cho y tế, giáo dục, thiên tai… Tuy nhiên, để đưa các khoản chi này vào chi phí hợp … Continue reading

Tìm hiểu các mức phạt vi phạm về tiền lương theo quy định mới nhất

Từ ngày 1/1/2017 mức lương tối thiểu vùng có sự thay đổi theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP, do đó doanh nghiệp phải xây dựng thang bảng lương để gửi lên phòng Lao động thương binh và xã hội cấp Quận (Huyện) về thang bảng lương của doanh nghiệp mình. Nếu doanh nghiệp không đăng ký thang … Continue reading

Tìm hiểu về các khoản chi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động

Sau khi thực hiện bảo hiểm tự nguyện, doanh nghiệp được phép giam gia Bảo hiểm hưu trí tự nguyện, để đảm bảo thu nhập cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động. Vậy khoản chi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động có được tính vào chi phí … Continue reading

Tìm hiểu bộ chứng từ đưa khoản tiền thưởng cho nhân viên vào chi phí hợp lý

Để khuyến khích người lao động, nhiều doanh nghiệp trả lương, thưởng theo doanh thu bán hàng, hay có những khoản chi thưởng doanh số cho những nhân viên kinh doanh đạt doanh số cao. Vậy cần những chứng từ nào để khoản chi đó được tính vào chi phí được trừ? Các khoản thưởng … Continue reading

Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ khôi phục mã số thuế theo Thông tư mới nhất

Ở bài viết trước, Phần mềm kế toán TONY có giới thiệu cho các bạn biết về những trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Các bạn có thể tham khảo tại: http://ketoan.tony.vn/tim-hieu-nhung-truong-hop-cham-dut-hieu-luc-ma-so-thue/ Vậy, khi các tổ chức, cá nhân bị đóng mã số thuế cần khôi phục lại để hoạt động thì … Continue reading

Tìm hiểu những quy định mới nhất về đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán kể từ 01/01/2017

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 296/2016/TT-BTC. Thông tư hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật kế toán. Một số Điểm mới đáng lưu ý tại Thông tư: – Việc đăng ký hành nghề … Continue reading

Tìm hiểu những trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Vậy đó là những trường hợp nào? Phần mềm kế toán TONY sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn qua bài viết dưới đây. Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định mới … Continue reading

Tìm hiểu những việc cần làm về thuế TNCN đầu năm 2017

Đầu năm 2017, kế toán phải vất vả và đau đầu với hàng tá việc phải làm. Bài viết dưới đây, Phần mềm kế toán TONY sẽ giúp các bạn phần nào trong kê khai quyết toán thuế TNCN đầu năm, các bạn cùng theo dõi bài viết nhé. 1) Khai quyết toán thuế TNCN … Continue reading