Phần mềm kế toán Việt Nam

Chia sẻ một số kinh nghiệm chuẩn bị cho mùa quyết toán thuế

Quyết toán thuế là công việc mà doanh nghiệp nào cũng phải làm dù muốn hay không. Để quá trình quyết toán thuế sắp tới thuận lợi hơn, Phần mềm kế toán TONY sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm quý giá trước khi cơ quan thuế xuống quyết toán.
1. Thuế GTGT
– Kiểm tra lại tất cả các hóa đơn đầu ra và đầu vào, đối với những hóa đơn có vấn đề photo ra một bản và lập bảng kê riêng.
– Các hóa đơn đã bị mất, chỉ có bản photo cần kèm theo công văn báo mất đã gửi cơ quan thuế.
– Hóa đơn đầu ra hủy cần photo ra một bản kèm biên bản hủy
– Kiểm tra lại các hóa đơn mua hàng của các công ty đã bỏ trốn

Chia sẻ một số kinh nghiệm chuẩn bị cho mùa quyết toán thuế

Chia sẻ một số kinh nghiệm chuẩn bị cho mùa quyết toán thuế

+ Nếu hóa đơn phát sinh sau ngày Doanh nghiệp bỏ trốn thì không được khấy trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN
+ Nếu hóa đơn phát sinh trước ngày doanh nghiệp bỏ trốn mà kế toán có nhập kho, có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định thì chấp nhận khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
– Biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình phải gần như trùng và trong cùng 1 tháng (Thời gian xác định doanh thu không phải là thời gian xuất hóa đơn mà là thời gian nghiệm thu bàn giao việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ) => làm lại các biên bản nghiệm thu nếu cần
– Các hóa đơn dưới 20 triệu lập danh sách riêng => Các trường hợp này thanh toán tiền mặt nên đơn vị phải chuẩn bị phiếu chi, phiếu thu
– Các hóa đơn trên 20 triệu buộc phải có UNC kèm theo, nên lập danh sách các hóa đơn này riêng (kèm theo thông tin nhà cung cấp hoặc download thừ HTKK là nhanh nhất) có thêm cột thời hạn thanh toán của từng hóa đơn. Đối chiếu thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng, đơn đặt hàng, biên bản đối chiếu công nợ… nếu quá hạn thanh toán theo quy định thì phải làm phụ lục hợp đồng quy định gia hạn thanh toán theo Hợp đồng số…, nếu không thể ký được Phụ lục thì phải cân nhắc sửa chữa hợp đồng.
– Các hóa đơn mua bán TSCĐ: nên kèm theo các hợp đồng, bảng kê và bảng đăng ký TSCĐ để trình ra luôn khỏi làm mất thời gian.
– Tổng hợp 1 file excel tất cả các báo cáo thuế gửi cơ quan thuế
2. Thuế TNCN
– Chuyển khoản lương thanh toán rồi thì không có vấn đề gì, còn nếu trả bằng tiền mặt thì cho nhân viên ký nhận toàn bộ phiếu chi, không được bỏ trống.
– Bảng lương và các chứng từ thanh toán lương
– Có thể cơ quan thuế sẽ kiểm tra Hợp đồng lao động, các quyết định bổ nhiệm, tăng lương, phiếu công tác,…
– Các hóa đơn khấu trừ thuế TNCN cho người lao động không thường xuyên. Nghĩa là cục Thuế có bán một loại hóa đơn thuế TNCN, công ty của bạn sau khi khấu trừ thuế này, sẽ cung cấp cho người lao động không thường xuyên một bản.
– Cam kết mẫu 02 đối với các trường hợp lao động thời vụ có MST, không đóng thuế TNCN
– Các chứng từ liên quan đến đăng ký giảm trừ gia cảnh, giấy chứng nhận người phụ thuộc không có thu nhập, các bản sao giấy khai sinh…
3. Thuế TNDN
Mục này phức tạp và sẽ bị kiểm tra nhiều nhất, cơ quan thuế sẽ tìm cách bới móc tăng doanh thu và giảm chi phí của doanh nghiệp để làm tăng thuế TNDN phải nộp.
a. Với doanh thu:
– Biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình phải gần như trùng và trong cùng 1 tháng
– Một số khoản thu nhập khác không có hợp đồng thì phải làm hợp đồng mang tính chất đặt cọc tiền hàng, biên bản đối chiếu công nợ mỗi năm 1 lần (coi như chưa cung cấp hàng hóa và dịch vụ)
b. Với chi phí trong sản xuất
– Đối với doanh nghiệp sản xuất: giải trình cặn kẽ các chi phí sản xuất liên quan, thành phần và tỷ lệ nguyên vật liệu. Liên quan đến tỷ lệ nguyên vật liệu còn có bảng phân bổ chi tiết nguyên vật liệu mà cục Thuế bắt nộp vào đầu năm.
– Đối với DN xây lắp thì cần đảm bảo đủ dự toán, quyết toán công trình và đương nhiên bạn phải chứng minh khối lượng nguyên vật liệu xuất ra sản xuất phải đảm bảo đúng, đủ theo quyết toán công trình (nếu số lượng quá, có thể làm biên bản hư hỏng nguyên vật liệu hoặc hao hụt nguyên vật liệu)
– Đối với nhân công: Chuẩn bị các hợp đồng lao động, các quyết định bổ nhiệm, tăng lương, phiếu công tác,… Bản cam kết mẫu 02 đối với các trường hợp lao động thời vụ có MST, không đóng thuế TNCN… Bảng phân bổ tiền lương và BHXH
– Công cụ dụng cụ có bảng phân bổ CCDC
– Khấu hao TSCĐ: tập hợp riêng các hóa đơn TSCĐ để họ kiểm tra, bảng phân bổ Khấu hao TSCĐ,…
c. Chi phí ngoài sản xuất
+ Chuẩn bị Hồ sơ đóng bảo hiểm để chứng minh các chi phí bảo hiểm
+ Bảng lương
+ Lưu ý 1 số chi phí không được tính làm chi phí được trừ như chi phi quà tết cho khách hàng, thưởng, tết (nếu doanh nghiệp bị lỗ),…