Tag Archives: Báo cáo tài chính

Hướng dẫn kiểm tra nhanh báo cáo tài chính cuối năm

Cả một năm hoạt động của doanh nghiệp, kế toán hạch toán và lên sổ sách kế toán. Kết quả cuối cùng là báo cáo tài chính cuối năm và quyết toán thuế. Làm thế nào để kiểm tra nhanh xem báo cáo tài chính đã lên đúng chưa? Còn gì bỏ sót không? Bài … Continue reading

Tìm hiểu những lưu ý quan trọng trước khi lập báo cáo quyết toán thuế 2016

Đã sắp hết năm tài chính 2016, các bạn đã chuẩn bị những gì để nộp báo cáo lên cơ quan thuế? Bài viết dưới đây, Phần mềm kế toán TONY sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn chuẩn bị những công việc cần chuẩn bị như ghi nhận thuế môn bài, kết chuyển … Continue reading

Tìm hiểu trường hợp nộp lại BCTC và quy trình, thủ tục cần thiết

Báo cáo tài chính đã nộp nhưng phát hiện bị sai thì phải làm thế nào? Nộp lại báo cáo tài chính có được không? Khi nào phải nộp lại báo cáo tài chính? Báo cáo tài chính phải nộp lại theo thủ tục thế nào? Bài viết dưới đây, Phần mềm kế toán TONY … Continue reading

Tìm hiểu 12 điều cần biết về Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính mang lại cho các nhà quản lý những thông tin tài chính vô cùng quan trọng để đưa ra các quyết định trọng yếu cho doanh nghiệp. Trong bài viết này, Phần mềm kế toán TONY sẽ chia sẻ những thông tin mà báo cáo tài chính cung cấp và cách … Continue reading

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính trên Excel

1. Hướng dẫn cách lập bảng Cân đối phát sinh năm: Lập tương tự như Cân dối phát sinh tháng, với số liệu tổng hợp từ bảng nhập liệu (BNL) của cả năm. – Cột mã TK, tên TK: Copy danh mục đầy đủ từ DMTK về. – Cột dư Nợ và dư Có đầu … Continue reading

Sự khác nhau giữa quyết định 15 và Thông tư 200

Thông tư số 200/2014/TT-BTC có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015. I. ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRONG KẾ TOÁN:  Được dùng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán. Các doanh nghiệp có … Continue reading

Hạch toán kế toán thuế 2015 một số điểm kế toán cần biết

Vị trí kế toán thuế là 1 vị trí rất quan trọng và không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Và doanh nghiệp muốn hạn chế thấp nhất mức thuế phải nộp thì đòi hỏi kế toán thuế phải có những kinh nghiệm vã kỹ năng làm kế toán thuế nhất định. … Continue reading

Thông tư 200/2014/TT-BTC – Hệ thống tài khoản và biểu mẫu báo cáo tài chính

Giới thiệu Thông tư 200/2014/TT-BTC Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài Chính đã ký ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp mới theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Chế độ kế toán mới ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, thúc … Continue reading

Chi phí phải trả và dự phòng phải trả phân biệt như thế nào ?

Thuật ngữ khoản dự phòng phải trả và chi phí phải trả làm nhiều bạn khi bắt đầu học kế toán bị lầm lẫn, do đó, phần mềm kế toán TONY xin giới thiệu với các bạn bài viết này nhằm giúp các bạn phân biệt giữa hai khái niệm này. Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC … Continue reading

Những thủ thuật biến hóa của người làm kế toán

Ngày nay nền kinh tế thị trường có nhiều biến đổi, các doanh nghiệp muốn tồn tại cũng phải thay đổi và sử dụng các thủ thuật làm tăng lợi nhuận trong báo cáo tài chính dẫn đến càng ngày tính chất công việc và các số liệu trong kế toán càng nhiều và nhiều … Continue reading