Tag Archives: BHTN

Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN cao nhất

BHXH Việt Nam vừa có Công văn 489/BHXH-BT hướng dẫn một số nội dung về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với người lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và giải quyết một số … Continue reading

Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Doanh nghiệp Nhà nước

Đối với những Doanh nghiệp Nhà nước mức lương đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 có khác gì so với những doanh nghiệp khác? Phần mềm kế toán TONY xin chia sẻ qua bài viết Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Doanh nghiệp Nhà … Continue reading

09 chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ 02/2016

Sau đây là những chính sách mới nổi bật trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2016. 1. Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH 2016 Từ ngày 15/02/2016, Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội … Continue reading

Các khoản bị trừ vào tiền lương 2016

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, người lao động phải đóng các khoản cơ bản theo tiền lương như bảng bên dưới. STT Các khoản bị trừ vào tiền lương Mức trừ Căn cứ pháp lý 1 Bảo hiểm xã hội 8% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã … Continue reading

Thời hạn nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Doanh nghiệp chậm nộp bảo hiểm xã hội sẽ bị phạt chậm nộp và tính lãi chậm nộp theo quy định của pháp luật. Để tránh bị phạt, doanh nghiệp cần phải biết thời hạn nộp các loại bảo hiểm. Quyết định 1111/QĐ-BHXH tại Điều 7 quy định về phương thức đóng bảo hiểm như … Continue reading

Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2016

Theo đó, từ ngày 01/01/2016, mức lương tối thiểu vùng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho người lao động được thực hiện theo Quy định tại Nghị định 122/2015/NĐ-CP. Đồng thời, BHXH thành phố Hồ Chí Minh lưu ý một số vấn đề sau: – Mức lương tối thiểu vùng chỉ … Continue reading

Từ năm 2016 hợp đồng lao động thời vụ có phải đóng bảo hiểm không?

1. Hợp đồng lao động thời vụ được ký trong những trường hợp nào? Hợp đồng lao động thời vụ là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có tính chất không thường xuyên, có … Continue reading

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH – BHYT – BHTN lần đầu 2016

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lần đầu cho nhân viên trong Công ty tham gia lần đầu và DN di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến. I. Đối … Continue reading

Điểm mới cần chú ý về BHXH, BHYT, BHTN năm 2016

Theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam thì kể từ ngày 1/12/2015 trở đi quy định về: Đối tượng tham gia, tỷ lệ đóng, mức tiền lương đóng, cách thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN… đã được thay đổi, cụ thể như sau: 1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN: Theo … Continue reading

Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH thay thế Quyết định 1111/QĐ-BHXH về quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó, đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa … Continue reading