Tag Archives: chi phí được trừ

Tìm hiểu những chi phí cần phải chú ý khi quyết toán thuế 2016

Bài viết trao đổi về những vấn đề đáng quan tâm liên quan đến các chính sách mới trong quản lý chi phí đối với chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí lãi vay, chi phí liên quan đến chênh lệch tỷ giá, giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định … Continue reading

Không được tính lãi vay vào chi phí được trừ nếu doanh nghiệp tồn nhiều tiền mặt

Rất nhiều doanh nghiệp vay vốn kinh doanh trong khi quỹ tiền mặt tồn nhiều. Việc cần vay vốn kinh doanh là nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp. Nhưng vay vốn khi doanh nghiệp tồn quỹ tiền mặt nhiều, có được tính lãi vay vào chi phí được trừ không? Phần mềm kế toán … Continue reading

Thông tư 212/2015/TT-BTC: Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP. Theo đó: – Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu … Continue reading

Hạch toán chi phí quảng cáo mạng – quảng cáo online

Chi phí quảng cáo trên mạng thanh toán qua thẻ ngân hàng không có hóa đơn GTGT (chỉ thể hiện qua giao dịch ngân hàng) có được coi là chi phí hợp lý khi xác định mức thu nhập chịu thuế TNDN không? Về nguyên tắc, các khoản chi của DN cho hoạt động quảng … Continue reading

Mức công tác phí khi đi công tác hợp lý

Để đưa chi phí công tác phí khi đi công tác vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN và được khấu trừ thuế GTGT thì cần có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp, cụ thể như sau: 1. Các hóa đơn, chứng từ trong quá trình đi công tác … Continue reading

Chi phí vé máy bay hợp lý cần chứng từ nào?

Chi phí vé máy bay đi công tác, cho chuyên gia nước ngoài thì cần những chứng từ gì để được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? Phần mềm kế toán Tony xin hướng dẫn các bạn đưa chi phí vé may bay vào chi phí … Continue reading

Thuế GTGT và trích khấu hao với ô tô từ 9 chỗ trở xuống

Tài sản cố định là xe ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống của doanh nghiệp (không phải là doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch….) có được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT hay không, toàn bộ chi phí khấu hao có được tính là chi phí hợp lý khi … Continue reading

Chi phí thuê xe đưa đón nhân viên đi làm

Khoản chi phí thuê xe đưa đón nhân viên, người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại có được đưa vào chi phí tính thuế TNDN? Có phải chịu thuế TNCN? Phần mềm kế toán Tony xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn. 1. Chi phí thuê xe … Continue reading

Xử lý hàng hóa hết hạn sử dụng

Hàng tồn kho lâu ngày bị hết hạn sử dụng không thể đem bán hoặc tiếp tục sử dụng được nữa. Trong trường hợp này, kế toán sẽ xử lý như thế nào và cần lập hồ sơ gì để giá trị hàng tồn kho được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế … Continue reading

Chi phí tiền khám sức khỏe cho công nhân viên

Hiện nay có một số công ty chi tiền khám sức khỏe cho công nhân viên tự đi khám sức khỏe định kỳ, vậy các khoản chi phí đó có được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế để quết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? Hãy cùng … Continue reading