Tag Archives: công cụ dụng cụ

Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ

1. Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ theo chế độ kế toán. Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 47 quy định về nguyên tắc hạch toán tài khoản 242 chi phí trả trước như sau: “c) Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXKD từng kỳ kế toán phải … Continue reading

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ – Thời gian phân bổ

Hướng dẫn cách tính phần bổ công cụ dụng cụ, điều kiện ghi nhận, các phương pháp tính, thời gian phân bổ theo các quy định mới nhất hiện hành: 1. Điều kiện ghi nhận công cụ dụng cụ: – Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định: Những tài sản công ty mua về dùng cho … Continue reading

Phân biệt nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu

Chúng ta gọi tắt tất cả nguyên vật liệu, CCDC, hàng hoá, thành phẩm là hàng hoá nhưng giữa chúng có sự khác nhau như thế nào? Chúng ta cùng đọc để tìm hiểu nhé! 1. Nguyên vật liệu: –  Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh, khi … Continue reading

Định khoản khi mua hàng hoá, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Mua hàng hoá Chứng từ: – Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/Phiếu chi tiền mặt/UNC Chuyển tiền qua Ngân hàng – Hợp đồng mua bán – Hoá đơn mua hàng (GTGT) – Phiếu xuất kho của người bán từng lần (hóa đơn về sau hàng) – Phiếu thu tiền của người bán Trường hợp … Continue reading

Hạch toán công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

1, Đặc điểm:   CCDC thường có giá trị nhỏ dưới  30 triệu thời gian sử dụng ngắn khi phân bổ phải lập bảng phân bổ, phải được Giám Đốc xác nhận. Trong quá trình hạch toán kế toán phải sử dụng 2 tài khoản TK 142 : Chi phí trả trước ngắn hạn (công ty … Continue reading

Những sai sót kế toán cần tránh đối với hàng tồn kho

Hàng tồn kho là danh mục nguyên vật liệu và sản phẩm hoặc chính bản thân nguyên vật liệu và sản phẩm đang được một doanh nghiệp giữ trong kho. Để làm tốt kế toán tồn kho cần lưu ý những sai sót đối với hàng tồn kho như sau: 1. Ghi nhận hàng tồn … Continue reading

Những sai sót cần tránh khi làm kế toán hàng tồn kho

Hàng tồn kho trong doanh nghiệp là một phần của kế toán, là bộ phận tài sản lưu động chiếm một ích lợi lớn và có vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh. Khi thực hiện kế toán hàng tồn kho, nếu  gặp phải một lỗi dù rất nhỏ … Continue reading