Tag Archives: doanh thu

Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?

Giá bán trên hóa đơn có được thấp hơn giá vốn không? Nếu xuất hóa đơn hàng bán ra thấp hơn giá vốn có bị phạt không? Bài viết này Phần mềm kế toán Tony xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn. Theo điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài … Continue reading

Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu theo TT 200

Theo điều 78 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu cụ thể như sau: 1. Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại … Continue reading

Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng

Một trong số cách tính thuế GTGT đó là phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT. Những doanh nghiệp nào có thể áp dụng phương pháp này? Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp như thế nào? Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ những câu hỏi đó. … Continue reading

Hạch toán thu tiền bán phế liệu theo thông tư 200/2014 mới nhất

Khi sản xuất kinh doanh không thể tránh khỏi về có những phế liệu không thể tận dụng để sử dụng tiếp, buộc phải thanh lý, bán phế liệu đó. Vậy khi bán phế liệu này, hạch toán thu tiền bán phế liệu như thế nào theo thông tư 200/20014/TT-BTC mới nhất hiện nay. Phần … Continue reading

Thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động cung ứng dịch vụ

Đối với mỗi hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đều phải xác định được thời điểm xác định doanh thu là khi nào để xác định doanh thu đúng theo quy định của pháp luật. Thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động cung ứng dịch vụ được xác định như … Continue reading

Hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra báo cáo tài chính trước khi quyết toán thuế

Cả một năm hoạt động của doanh nghiệp, kế toán hạch toán và lên sổ sách kế tóan. Kết quả cuối cùng là báo cáo tài chính và quyết tóan thuế. Làm thế nào để kiểm tra xem báo cáo tài chính đã lên đúng chưa? Còn gì bỏ sót không? Sau đây Phần mềm … Continue reading

Áp dụng thông tư 78/2014/TT-BTC quy định mới về thuế TNDN năm 2014

Ngày 18 tháng 06 năm 2014, Bộ Tài chính vừa mới ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế suất thuế TNDN Từ ngày 1/1/2014 thuế suất thuế TNDN phổ thông là 22% và từ ngày 1/1/2016 là 20%. … Continue reading

Thông tư 78 hướng dẫn về Thuế TNDN từ năm 2014

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài chính. Thông tư  hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ … Continue reading

Thời điểm xác định doanh thu

Thời điểm xác định doanh thu: Thời điểm xác định doanh thu theo pháp luật về thuế và kế toán. 1. Việc xác định doanh thu theo pháp luật hiện hành về kế toán thực hiện theo chuẩn mực kế toán số 14 (doanh thu và thu nhập khác) đã được quy định tại Quyết … Continue reading

Một số kinh nghiệm làm kế toán thuế doanh nghiệp năm 2013

Vị trí kế toán thuế là 1 vị trí rất quan trọng và không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Và doanh nghiệp muốn hạn chế thấp nhất mức thuế phải nộp thì đòi hỏi kế toán thuế phải có những kinh nghiệm làm kế toán thuế nhất định. Và có những … Continue reading