Tag Archives: hàng tồn kho

Hướng dẫn lựa chọn phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Hàng tồn kho là một yếu tố rất quan trọng trong doanh nghiệp, vì vậy việc hạch toán đúng hàng tồn kho không chỉ giúp cho doanh nghiệp có 1 lượng vật tư, hàng hóa dự trữ đúng mức, không dự trữ nhiều gây ứ đọng vốn, mặt khác không dự trữ quá ít để … Continue reading

Cách xử lý khi hàng tồn kho bị âm

Hàng tồn kho là tài khoản tài sản có số dư bên Nợ, nhưng trong nhiều trường hợp kế toán làm sai sót, nhầm lẫn dẫn đến có số dư bên Có. Hoặc đôi khi quá trình theo dõi sổ sách không sát sao dẫn đến hàn trong kho hết mà trên sổ sách vẫn … Continue reading

Trình tự, thủ tục thanh lý hàng tồn kho

Cuối năm, doanh nghiệp thường tổ chức kiểm kê hàng hoá. Trong khi kiểm kê, hàng hoá sẽ được đánh giá về cả chất lượng và giá trị thuần có thể thu hồi được. Nếu hàng hoá kém chất lượng, doanh nghiệp phải thanh lý hàng tồn kho. Để hàng tồn kho thanh lý được … Continue reading

Hạch toán kế toán khi kiểm kê phát hiện hàng tồn kho thừa – thiếu

1. Cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa: a. Căn cứ vào biên bản kiểm kê: + Nếu đã xác định được nguyên nhân thì căn cứ vào nguyên nhân thừa để ghi sổ. + Nếu chưa xác định được nguyên nhân thì phải chờ xử lý, căn cứ vào giá trị Hàng … Continue reading

Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho mới nhất theo TT200

1. Hàng tồn kho bao gồm: – Hàng hóa mua về để bán: Hàng hóa tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa gửi đi gia công chế biến; – Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán; – Sản phẩm dở dang: Sản phẩm chưa hoàn … Continue reading

Xử lý hàng hóa hết hạn sử dụng

Hàng tồn kho lâu ngày bị hết hạn sử dụng không thể đem bán hoặc tiếp tục sử dụng được nữa. Trong trường hợp này, kế toán sẽ xử lý như thế nào và cần lập hồ sơ gì để giá trị hàng tồn kho được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế … Continue reading

Kinh nghiệm quản lý hàng tồn kho

Xuất phát từ những đặc điểm của hàng tồn kho, tùy theo điều kiện quản lý hàng tồn kho ở mỗi doanh  nghiệp mà yêu cầu quản lý hàng tồn kho có những điểm khác nhau. Song nhìn chung, việc quản lý hàng tồn kho ở các doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu … Continue reading

Những khoản trích lập dự phòng bạn cần chú ý

Trong đó, các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết quả sản xuất – kinh doanh của DN mà các nhà đầu tư cần nắm bắt được bản chất trong quá trình xem xét BCTC của DN đó là: Khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, … Continue reading

Hướng dẫn chuyển số dư đầu kỳ tài khoản năm 2015 theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Năm 2015, doanh nghiệp áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán. So với quyết định 15, Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định bỏ một số tài khoản và đồng thời thêm mới một số tài khoản. Do vậy, kết thúc năm tài chính 2014, các bạn chuyển số dư cuối kỳ sang đầu … Continue reading

Cuối năm kế toán nội bộ phải làm những công việc gì ?

Nhiều bạn học kế toán thắc mắc rằng kế toán nội bộ phải làm vông việc gì vào cuối năm, do đó Phần mềm kế toán TONY xin chia sẻ cùng các bạn bài viết này nhé. Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp là phải bạn phải tập hợp được tất cả các phát sinh … Continue reading