Tag Archives: hóa đơn

Thay đổi tên công ty có phải thay đổi hóa đơn hay không?

Căn cứ theo khoản 2 điều 9 Thông tư 39/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 thì trường hợp khi đổi tên công ty, có hai trường hợp đối với hóa đơn như sau: Thứ nhất: Nếu doanh nhiệp muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết: 1.Doanh … Continue reading

Chú ý về các liên hóa đơn

Một hóa đơn được phát hành bao nhiêu liên? Các liên được sử dụng như thế nào? Khi mua tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dựng mà bên bán chỉ giao 1 liên cho bên mua, thì bên mua sử dụng chứng từ gì để kê khai và tính nộp thuế … Continue reading

Những việc kế toán cần làm đối với công ty mới thành lập năm 2015

Nhiều bạn kế toán, nhất là các bạn kế toán mới ra trường, khi bắt đầu làm việc tại một công ty mới thành lập sẽ rất lúng túng, khó khăn, không biết những công việc cần phải làm là gì? Phần mềm kế toán Tony xin chia sẻ những công việc kế toán cần phải … Continue reading

Xuất hóa đơn đối với các khoản thu hộ, chi hộ khách hàng

Doanh nghiệp có rất nhiều các khoản thu hộ, chi hộ cho khách hàng. Khi doanh nghiệp có chi hộ, thu hộ các khách hàng nếu người bán xuất hóa đơn cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn lại cho doanh nghiệp nhờ thu hộ, chi hộ không? 1.Hóa đơn Thông … Continue reading

Quy định về chữ ký trên hóa đơn, chứng từ kế toán

  Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký … Continue reading

Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mại

Ngày 17/9/2015 Bộ tài chính đã ban hành ra công văn /TCT-DNL về việc hóa đơn với hàng khuyến mại. Về việc vấn đề này đã được tổng cục thuế có những ý kiến như sau. Tại khoản 5 điều 7 TT 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP … Continue reading

Cách phân biệt hóa đơn hợp pháp và hóa đơn bất hợp pháp

Phần mềm kế toán Tony chia sẻ với các bạn cách phân biệt hóa đơn hợp pháp bất hợp pháp Hóa đơn hợp pháp là: Hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành hoặc hoá đơn do Doanh nghiệp tự tạo theo quy định của Chỉnh phủ và Bộ Tài chính về in ấn, phát hành, … Continue reading

Thủ tục hủy hóa đơn GTGT theo thông tư 39/2014

Thủ tục hủy hóa đơn được hướng dẫn chi tiết tại điều 29 của thông tư 39/2014/TT-BTC- hướng dẫn mới nhất về hóa đơn Các trường hợp được Hủy hóa đơn: Hóa đơn đặt in bị sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn. Không … Continue reading

Xử lý sai sót hóa đơn đã lập và hóa đơn không tiếp tục sử dụng

Xử lý đối với hóa đơn đã lập – Trong trường hợp phát hiện ra hóa đơn đã lập bị sai và chưa giao lại cho người mua thì người bán xử lý bằng cách gạch chéo các liên và giữ số hóa đơn đã lập sai – Phát hiện hóa đơn đã lập sai … Continue reading

Quy trình Kiểm tra hóa đơn 2015

Tổng cục Thuế vừa ban hành quy trình kiểm tra hoá đơn kèm theo Quyết định 1403/QĐ-TCT năm 2015. So với trước đây, quy trình có một số thay đổi như sau: – Thời hạn gởi Quyết định kiểm tra hóa đơn cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra tăng từ 03 ngày lên … Continue reading