Tag Archives: hoàn thuế

Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT trong từng trường hợp cụ thể

Hoàn thuế GTGT là việc nhà nước hoàn trả số thuế GTGT cho người nộp thuế trong một số trường hợp nhất định. Vậy để được hoàn thuế thì điều kiện và hồ sơ mà doanh nghiệp cần có bao gồm những gì? Phần mềm kế toán TONY sẽ chia sẻ cùng các bạn bài … Continue reading

Tìm hiểu hồ sơ, thủ tục và điều kiện hoàn thuế GTGT mới nhất 2016

Hoàn thuế GTGT là việc nhà nước trả lại số thuế GTGT mà đối tượng nộp thuế đã nộp cho Ngân sách nhà nước trong một số trường hợp nhất định. Cụ thể hơn, hoàn thuế GTGT là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức, cá nhân … Continue reading

Cách xử lý khi nộp thừa tiền thuế, tiền phạt

Đôi khi trong vài trường hợp, do nhầm lẫn, kế toán nộp thừa tiền thuế, tiền phạt phải nộp. Nếu gặp phải tình huống này, kế toán có thể giải quyết bằng những cách sau: + Bù trừ số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, kể cả … Continue reading

Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp đăng kí kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Tuy nhiên, nhiều trường hợp các doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào lớn hơn đầu ra rất nhiều lần đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Và trong trường hợp này, các doanh … Continue reading

Người lao động có được hưởng tiền hoàn thuế TNCN khi nhận lương net ?

Công văn số 3627/TCT-TNCN ngày 27/8/2014 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân nhận lương không bao gồm thuế. – Tại khoản 2, Điều 8 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định: “2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây: a) Số tiền thuế … Continue reading

Thủ tục đăng kí hoàn thuế đối với doanh nghiệp

Theo luật thuế Giá Trị Gia Tăng đã quy định rõ các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng, ứng với mỗi trường hợp các doanh nghiệp muốn đăng ký hoàn thuế thì phải chuẩn bị các thủ tục khác nhau. Cụ thể như sau: 1. Đối với trường hợp trong ba tháng … Continue reading

Điều kiện và thủ tục hoàn thuế

1. Điều kiện hoàn thuế Gía trị gia tăng: không thay đổi Nguyên tắc chung Là Doanh Nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ;  Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra trong 3 tháng liên tục;  Hàng hóa, dịch vụ mua vào cho dự án đầu tư mới, được hoàn thuế nếu đầu … Continue reading