Tag Archives: kế toán tài chính

Các trường hợp bị ấn định thuế

1. Người nộp thuế bị cơ quan thuế ấn định số tiền thuế phải nộp trong các trường hợp sau:  Không đăng ký thuế theo quy định tại Điều 22 Luật quản lý thuế;  Không nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai … Continue reading

Các phương pháp kế toán chi tiết hàng hóa

Để quản lý tốt hàng hóa có trong kho thì doanh nghiệp đó phải lựa chọn vận dụng phương pháp hạch toán chi tiết phù hợp với yêu cầu và trình độ của đội ngũ kê toán của doanh nghiệp. 1. Phương pháp thẻ song song Điều kiện vận dụng: Những đơn vị thường xuyên … Continue reading

Vận dụng phương pháp kế toán trong kế toán quản trị

Kế toán quản trị cũng là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp, vì vậy nó cũng áp dụng các phương pháp của kế toán nói chung là phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá và phương pháp tổng hợp cân đối. Tuy nhiên, việc … Continue reading

Nghệ thuật tìm việc kế toán hiệu quả

Ai cũng vậy khi bắt đầu ra khỏi trường đều muốn tìm cho mình một công việc phù hợp với ngành mà mình đã theo học và có mức thu nhập càng nhiều càng tốt để có thể nuôi bản thân cũng như gia đình. Nhưng nếu mới ra trường bạn còn chưa có kinh … Continue reading

Không nộp mẫu 08/MST thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế có bị phạt không?

Căn cứ quy định mới của Bộ Tài chính tại Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2013:  Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các … Continue reading

Quy trình luân chuyển chứng từ hàng tồn kho

     QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ HÀNG TỒN KHO Hàng tồn kho của doanh nghiệp bao gồm: Nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, thành phẩm, bán thành phẩm, hàng hoá…Để quản lý hàng tồn kho kế toán sử dụng: Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho. Muốn theo dõi chi tiết từng loại hàng … Continue reading

Đối tượng lập Báo cáo tài chính giữa năm và niên độ

Báo cáo tài chính là một công việc cần thiết không thể thiếu đối với bất kì doanh nghiệp nào , dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ … Continue reading

Ý nghĩa của Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện các kết quả của hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Ở đây cụm từ “khoảng thời gian nhất định” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không giống như bảng cân đối kế toán, vốn là bảng tóm tắt vị trí của … Continue reading

Sai sót khi hạch toán kế toán ” tiền và các khoản tương đương tiền”

Tầm quan trọng của chứng từ: Mỗi nghiệp vụ kế toán đều cần tới chứng từ được ghi chép và quản lý cẩn thận dùng làm bằng chứng.  Chứng từ kế toán là bằng chứng để chứng minh tính hợp pháp, hợp lý của các nghiệp vụ phát sinh.   Một sai sót dù rất … Continue reading

Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt

Ngày 31/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, đối tượng áp dụng của Nghị định gồm Ngân hàng nhà nước … Continue reading