Tag Archives: kế toán trưởng

Điều kiện tham gia học chứng chỉ kế toán trưởng

Về điều kiện để học lớp chứng chỉ kế toán trưởng: Tại Điều 2 Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC ngày 03/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng quy định: “(1) Người Việt Nam tham dự khoá học bồi … Continue reading

Kế toán thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng cần phải làm như thế nào ?

Làm kế toán thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng như thế nào? Sau đây Phần mềm kế toán TONY xin chia sẻ hướng dẫn cách làm kế toán thu chi tiền mặt tiền gửi ngân hàng. Để việc lập phiếu thu – phiếu chi, ủy nhiệm chi- ủy nhiệm thu hợp pháp, theo … Continue reading

Kế toán trưởng hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,2 mức lương cơ sở

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BNV quy định về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế … Continue reading

Kế toán trưởng hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,2 mức lương cơ sở

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BNV quy định về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế … Continue reading

Công việc cơ bản của người đứng đầu bộ phận kế toán

Kế toán – Tổ chức công tác kế toán Bạn vừa nhận nhiệm vụ như một Kế toán trưởng hay một Phụ trách kế toán chính của công ty. Sau đây là những nội dung công việc chính bạn cần quan tâm: 1- Xem Bản điều lệ – Phân phối lợi nhuận của công ty … Continue reading

Tiêu chuẩn và điều kiện của Kế toán trưởng

Kế toán trưởng giữ một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn. Để làm kế toán trưởng đòi hỏi phải đáp ứng một số tiêu chuẩn và điều kiện nhất định. Theo quy định của Luật Kế toán, để làm kế toán trưởng phải đáp ứng được tiêu … Continue reading

Công việc cơ bản của người đứng đầu bộ phận kế toán

Bạn vừa nhận nhiệm vụ như một Kế toán trưởng hay một Phụ trách kế toán chính của công ty. Sau đây là những nội dung công việc chính bạn cần quan tâm: 1- Xem Bản điều lệ – Phân phối lợi nhuận của công ty như thế nào ? 2- Xem Giấy phép kinh … Continue reading