Tag Archives: khấu hao TSCĐ

Cách tính và hạch toán khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng

Mua tài sản cố định đã qua sử dụng có còn tính khấu hao không? Nếu có thì tính khấu hao như thế nào? Khấu hao trong bao nhiêu năm? Bài viết dưới đây, phần mềm kế toán TONY sẽ giúp các bạn làm rõ vấn đề này để xác định được nguyên giá và … Continue reading

Các nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

Các nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định theo đúng các quy tắc tại điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính., mới nhất hiện nay: 1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây: – TSCĐ đã khấu hao … Continue reading

Thuế GTGT và trích khấu hao với ô tô từ 9 chỗ trở xuống

Tài sản cố định là xe ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống của doanh nghiệp (không phải là doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch….) có được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT hay không, toàn bộ chi phí khấu hao có được tính là chi phí hợp lý khi … Continue reading

Hạch toán tăng tài sản cố định hữu hình theo thông tư 200

Tài sản cố định là bộ phận vô cùng quan trọng cấu thành nên tài sản của doanh nghiệp vì vậy việc hạch toán theo dõi chúng là rất cần thiết. Tại thông tư 200/2014/TT-BTC quy định cách hạch toán các trường hợp ghi tăng TSCĐ: khấu hao, thanh lý, giảm, điều chuyển, góp vốn, … Continue reading

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định mua khi đã qua sử dụng

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp mua tài sản cố định (TSCĐ) đã qua sử dụng về phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, Trong trường hợp này phát sinh một vấn đề về thời gian trích khấu hao đối với loại TSCĐ này? Chúng có thời gian trích khấu hao … Continue reading

KHUNG THỜI GIAN SỬ DỤNG CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Khi mua tài sản cố định về công ty, kế toán phải dựa vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại phụ lục 01 của thông tư 45/2013/TT-BTC để xác định thời gian trích khấu hao cho từng loại tài sản cố định cụ thể. Nếu trích khấu … Continue reading

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày

Theo nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ được quy định tại Điều 9 thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 quy định cụ thể những nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp thì tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, việc trích hoặc thôi trích khấu … Continue reading

Những trường hợp khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí được trừ

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điều 6 khoản 2 điểm 2.2 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về những chi phí khấu hao tài sản cố định không được trừ khi xác định thuế TNDN như sau: 1. Tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động … Continue reading

Thủ tục thanh lí tài sản đã hết khấu hao

Đối với các Tài sản cố định đã khấu hao hết ( Đã thu hồi đủ vốn ), nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì không được tiếp tục trích khấu hao. Các Tài sản cố định chưa tính đủ khấu hao (Chưa thu hồi đủ vốn) mà đã … Continue reading

Một số lỗi thường gặp trong công tác tổ chức kế toán

1.Tạm ứng Chưa đối chiếu tạm ứng với các đối tượng. Chưa theo dõi chi tiết từng đối tượng tạm ứng. Chênh lệch số kế toán và biên bản đối chiếu tạm ứng. Chữ kí trên biên bản đối chiếu tạm ứng khác chữ kí trên biên bản chấm công, bản thanh toán lương. Tạm … Continue reading