Tag Archives: phương pháp khấu trừ

Hạch toán hàng xuất dùng nội bộ

Theo điều 3 và 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC quy định: – Nếu xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho việc SXKD thì không cần lập hóa đơn và không tính thuế GTGT (không phải hạch toán). – Nếu xuất tiêu dùng nội bộ không dùng cho việc SXKD thì vẫn xuất hóa đơn, … Continue reading

Thuế suất thuế GTGT, TNDN đối với Doanh nghiệp phần mềm

Thuế suất thuế GTGT đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm, kinh doanh phần mềm. Những ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm, sản xuất, kinh doanh phần mềm. 1. Thuế GTGT đối với phần mềm: a. Đối với doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ: Theo Điểm 21, … Continue reading

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cách xác định giá tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, Nghị định Số 209/2013/NĐ-CP và Luật số 31/2013/QH13 mới nhất hiện nay. Kể từ ngày 01/01/2014 theo điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về … Continue reading

Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng, theo phương pháp khấu trừ hoặc theo phương pháp trực tiếp theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC mới nhất hiện hành. Lưu ý: DN phải tự xác định xem DN mình thuộc đối tượng kê khai … Continue reading

Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng

Một trong số cách tính thuế GTGT đó là phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT. Những doanh nghiệp nào có thể áp dụng phương pháp này? Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp như thế nào? Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ những câu hỏi đó. … Continue reading

Phân biệt khi làm kế toán theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ

Trước năm 2014, phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp chỉ áp dụng cho hai đối tượng: một là doanh nghiệp có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, đá quý, hai là hộ, cá nhân kinh doanh. Nhưng kể từ năm 2014, phương pháp trực tiếp đã áp dụng cho cả các doanh nghiệp … Continue reading

Cách định khoản hạch toán Chiết Khấu Thương Mại

Chiết khấu thương mại là khoản giảm trừ cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua hàng (Sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ với khối lượng lớn (Đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng). Cách Định khoản hoạch toán Chiết khấu thương mại … Continue reading

15 nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào mới nhất năm 2015

Theo Điều 15 Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Phần mềm kế toán TONY xin chia sẻ 15 nguyên tắc kế toán phải thực hiện khi kê khai khấu trừ … Continue reading

“Ngưỡng doanh thu” để được nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

Từ trước tới nay, phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương … Continue reading