Tag Archives: tài sản cố định

Tiêu chuẩn ghi nhận và cách nhận biết tài sản cố định

Theo quy định tại Điều 3, Thông tư 45/2013/TT-BTC về tiêu chuẩn ghi nhận Tài sản cố định như sau:  1. Tiêu chuẩn ghi nhận Tài sản cố định hữu hình – Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ … Continue reading

Các nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

Các nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định theo đúng các quy tắc tại điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính., mới nhất hiện nay: 1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây: – TSCĐ đã khấu hao … Continue reading

Các cách phân loại tài sản cố định của Doanh nghiệp

Các phương pháp phân loại tài sản cố định hữu hình, vô hình, thuê tài chính trong doanh nghiệp theo Điều 6 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính., mới nhất hiện nay: – Căn cứ vào mục đích sử dụng của tài sản cố định, doanh nghiệp tiến hành phân loại tài … Continue reading

Hạch toán TSCĐ hữu hình tăng do đầu tư XDCB hoàn thành theo thông tư 200

Trường hợp công trình hoặc hạng mục công trình XDCB hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng chưa được duyệt quyết toán vốn đầu tư thì doanh nghiệp căn cứ vào chi phí đầu tư XDCB thực tế, tạm tính nguyên giá để hạch toán tăng, giảm TSCĐ (để có cơ sở … Continue reading

Phân biệt Tài sản cố định thuê tài chính và thuê hoạt động

Để giúp kế toán có thể phân biệt được việc tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) thuê hoạt động và thuê tài chính, Phần mềm kế toán Tony xin được chia sẻ những nội dung mà kế toán cần chú ý khi trích khấu hao tài sản cố định liên quan đến thuê tài … Continue reading

Điều kiện và cách nhận biết Tài sản cố định

Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định: 1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà … Continue reading

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Tài sản cố định đã hết khấu hao muốn thanh lý thì cần những thủ tục gì? Kế toán Tony xin hướng dẫn các bước  cần thiết để tiến hành làm thủ tục thanh lý tài sản cố định như sau: Bước 1: Đề nghị thanh lý tài sản Căn cứ kết quả kiểm kê … Continue reading

Những trường hợp khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí được trừ

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điều 6 khoản 2 điểm 2.2 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về những chi phí khấu hao tài sản cố định không được trừ khi xác định thuế TNDN như sau: 1. Tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động … Continue reading

Cuối năm kế toán nội bộ phải làm những công việc gì ?

Nhiều bạn học kế toán thắc mắc rằng kế toán nội bộ phải làm vông việc gì vào cuối năm, do đó Phần mềm kế toán TONY xin chia sẻ cùng các bạn bài viết này nhé. Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp là phải bạn phải tập hợp được tất cả các phát sinh … Continue reading

Những lưu ý về hoá đơn kê khai thuế

Một số điểm cần lưu ý về hoá đơn đầu vào, đầu ra mà các bạn kê toán cần phải nắm rõ khi thực hiện các nghiệp vụ về hoá đơn chứng từ. Hoá đơn là một trong những chứng từ để công ty kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế nhưng không phải … Continue reading