Tag Archives: thu nhập chịu thuế

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 được quy định rất rõ tại điều 4 và các khoản thu nhập khác theo điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính. I. Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN: – Thu nhập chịu thuế trong kỳ … Continue reading

Chi phí thuê xe đưa đón nhân viên đi làm

Khoản chi phí thuê xe đưa đón nhân viên, người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại có được đưa vào chi phí tính thuế TNDN? Có phải chịu thuế TNCN? Phần mềm kế toán Tony xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn. 1. Chi phí thuê xe … Continue reading

Chế độ công tác phí mới nhất 2015 áp dụng theo thông tư 96/2015/TT-BT

Như các bạn đã biết, chế độ công tác phí theo qui định cũ của thông tư 111/2013/TT-BTC về thuế TNCN và thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN theo mức chi tối đa là 300.000 đồng/ngày, tức là: Về thuế TNCN: Mức chi vượt trên 300.000 đồng/ngày thì phần 300.000 đồng được miễn thuế TNCN … Continue reading

Sự khác biệt giữa kế toán và thuế khi tính Thuế Thu nhập doanh nghiệp

1. Lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế Lợi nhuận kế toán được xác định theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Trong khi đó thu nhập chịu thuế được xác định theo qui định của Luật thuế, Nghị định và Thông tư về thuế. Được quy … Continue reading

Quy đinh mới về thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Trong Nghị định mới ban hành này có nhiều điểm mới về thuế thu nhập doanh … Continue reading

Quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân 2015

Từ ngày 01/01/2015, nhiều quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể như sau: 1. Thu nhập chịu thuế – Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế. – Quy định thu nhập … Continue reading

Danh mục các khoản phụ cấp, trợ cấp được miễn tính thuế TNCN

Ngày 24/04/2014 Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 1381/TCT-TNCN gửi Cục Thuế các Tỉnh Thành Phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN bao gồm: – Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật … Continue reading

Xác định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

I. Các khoản chi được trừ khi xác định Thu nhập chịu thuế. Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định Thu nhập chịu thuế khi áp dụng đủ điều kiện sau đây. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi … Continue reading