Tag Archives: thuế TNDN

Tìm hiểu 12 khoản thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Từ trước đến nay, các vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp như chi phí được trừ, chi phí không được trừ, thu nhập nào được miễn giảm thuế… luôn là vấn đề mà mọi doanh nghiệp đều quan tâm. Bài viết hôm nay Phần mềm kế toán TONY xin chia sẻ với các … Continue reading

Bản tin thuế Số 01 tháng 03 năm 2016

Bài viết hôm nay xin chia sẻ với các bạn bản tin thuế tháng 3/2016 giúp các bạn nắm vững các chính sách về thuế để làm tốt công việc của kế toán hơn. I. Công văn 1. Công văn số 739/TCT-TNCN ngày 25/02/2016 về việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá … Continue reading

Hướng dẫn quyết toán thuế 2015

PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ Hiện nay, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai (HTKK) từ phiên bản 3.3.4 lên phiên bản HTKK 3.3.5. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế được cung cấp miễn phí tại trang web Tổng cục Thuế:http://www.gdt.gov.vn. (thư mục Hỗ trợ … Continue reading

Mùa quyết toán thuế 2015: Cần lưu ý 4 điểm mới về chính sách thuế TNDN

Nhằm tiếp tục thông tin tới doanh nghiệp trong mùa quyết toán thuế (QTT) năm 2015, Thời báo Tài chính Việt Nam tổng hợp các quy định pháp luật hiện hành đưa ra một số điểm cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2015. 4 điểm mới … Continue reading

Các khoản thu nhập làm phát sinh chênh lệch giữa kế toán và thuế

Trước thực tế phát sinh những khoản chênh lệch (chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn) giữa kế toán và thuế, bài viết này sẽ tập trung phân tích làm rõ hơn các khoản thu nhập theo quy định hiện hành đã làm phát sinh chênh lệch với mục đích giúp những đối … Continue reading

Hướng dẫn hạch toán TK 347 – Thuế Thu Nhập Hoãn Lại Phải Trả theo TT 200

1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định trên cơ sở các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế phát … Continue reading

Quy định về trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN

Căn cứ vào điều 10 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính quy định việc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp cụ thể như sau: 1. Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa … Continue reading

Thông tư 212/2015/TT-BTC: Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP. Theo đó: – Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu … Continue reading

Hạch toán thuế TNDN tạm nộp và sau khi Quyết toán

Hàng quý, doanh nghiệp không phải kê khai thuế TNDN, mà tạm tính số thuế TNDN phải nộp trong quý để nộp thuế. Việc tạm tính thuế TNDN có thể dẫn tới số thuế phải nộp trong kỳ cao hơn hoặc thấp hơn nghĩa vụ thuế phải nộp. Để dễ dàng theo dõi và hạch … Continue reading

Những lưu ý khi xuất hàng hoá cho biếu tặng

Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể cho biếu tặng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng. Có nhiều quy định về hàng hoá dịch vụ cho biếu tặng. Phần mềm kế toán Tony xin chia sẻ với các bạn một số lưu ý khi xuất hàng hoá cho biếu tặng. 1. Hoá … Continue reading