Tag Archives: Thuế TTĐB

Tìm hiểu về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt 2016

Từ ngày 1/1/2016, việc khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện theo quy định tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc … Continue reading

Tìm hiểu những thay đổi trong quy định về thuế có lợi cho doanh nghiệp

Nghị định 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 4 Nghị định về thuế nhằm làm rõ thêm các quy định nêu tại các luật về thuế như Luật thuế GTGT, Luật thuế Tiêu thu đặc biệt (TTĐB), Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung các luật về thuế năm 2016, … Continue reading

Các trường hợp và điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong một số trường hợp được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp. Vậy những trường hợp nào thì được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp và điều kiện khấu trừ số … Continue reading

Hướng dẫn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt hàng Xuất khẩu và Nhập khẩu

Hướng dẫn cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, cách xác định đối tượng kê khai thuế TTĐB và hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính. 1. Đối tượng kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt: Theo quy định tại Điều 13 Thông tư … Continue reading

Tổng hợp điểm mới Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

1. Các chế phẩm pha chế xăng không còn thuộc đối tượng chịu thuế Cụ thể, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng không còn thuộc đối tượng chịu thuế. 2. Thêm đối tượng không chịu thuế Ngoài các đối tượng không chịu thuế quy … Continue reading

Biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Điều 5 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ được quy định … Continue reading

Các đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Các đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật số 27/2008/QH12, Nghị định số 26/2009/NĐ-CP, Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP và Thông tư số 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc … Continue reading

Thay đổi cách tính thuế TTĐB ô tô dưới 24 chỗ

Đó là quy định tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.   Cụ thể, căn cứ tính thuế TTĐB ô tô dưới 24 chỗ được quy định như sau: – Đối với cơ sở nhập khẩu (CSNK): là giá bán của CSNK nhưng … Continue reading

Hạch toán cho kế toán công ty xuất nhập khẩu

Kinh tế ngày càng phát triển vì thế các công ty xuất nhập khẩu ngày càng nhiều, việc xin vào làm một vị trí kế toán trong các công ty này là không khó. Tuy nhiên để có thể lọt qua buổi phỏng vấn và vào làm tại công ty thì kế toán phải nắm được các … Continue reading

Thông qua 3 luật về thuế – tài chính

Chiều 26/11, Quốc hội chính thức thông qua 3 đạo luật quan trọng trong lĩnh vực thuế-tài chính là Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các … Continue reading